X
تبلیغات
دل نوشته های من

به سلامتی همه مادرا.....

زنـــانــگی

در مـــن...

هیـــچوقــت

بــه همیـــن جــا

ختـــم نـــمی شـــود ...

در پس این ذهن پروانه ای و عاشق م

مــاده شــیری وحشی ست

حقارت هایت را بردار و دور شـــو ...

فصــل شــکار نــزدیــک است

+روز زن و مادر و تولد حضرت فاطمه بر همه مبارک

خدا همه مامانا رو حفظ کنه

************آمین************

مادر یعنی : معرفت ، گذشت ، محبت . . .
یعنی هر چه سخت باشد روزهایت ، من هستم خیالت تخت . . .

[ یکشنبه سی و یکم فروردین 1393 ] [ 0:22 ] [ سحر ] [ ]

زیادی....

زیــادی دیر کرده ای ...

این بـــار نیامدنتــ را

گــردن چــه چیزی می اندازی ؟؟

ساعتـــ ؟؟

جـــاده ؟؟

یا دستـــان ِ او ؟؟

[ شنبه سی ام فروردین 1393 ] [ 15:17 ] [ سحر ] [ ]